Derivater

Tips: testa trading gratis med en demo

Vad är en utdelning?

En utdelning är en utbetalning (dividend) från en del av företagets vinst till deras aktieägare. Målet med att dela ut intäkter eller utdelning till investerare är att locka nya investerare. Utdelningen kan betraktas som en belöning för personer som vågar investera på lång sikt genom att hålla sina aktier. Denna artikel kommer att berätta allt … [Lees meer]