Forex trading: den kompletta guiden

Den största finansiella marknaden på jorden är Forex- eller valutamarknaden. Forex-marknaden låter dig spekulera i stigande och fallande växelkurser. Men hur fungerar valutahandel exakt och vilka faktorer påverkar växelkurserna? I den här kompletta Forex-guiden lär du dig allt du behöver veta för att börja investera på Forex-marknaden.

Vad kommer du att lära dig i den här guiden?

Växelkursen & Forex trading

Växelkursen är viktig när du börjar handla med Forex. Växelkursen anger värdet på en valuta i förhållande till en annan. När du handlar i valutor handlar du vanligtvis i flera valutor samtidigt. När du investerar i euro / dollar investerar du i eurons värde mot dollarn.

Om eurons kurs mot dollarn är 1,10 kan du köpa 1,1 dollar för 1 euro.

Hur kan du börja handla Forex?

Globalt spekulerar många i olika valutapar. Det finns alltid två alternativ när du investerar i valutor. Du kan antingen köpa ett valutapar eller blanka ett valutapar. När du handlar i EUR / USD skulle du ha två alternativ:

 • När du köper satsar du på en ökning av euron mot dollarn.
 • När du blankar satsar du på ett fall i euron mot dollarn.

Eftersom du kan satsa på både stigande och fallande priser kan du göra en lönsam handel på vilken marknad som helst. För att uppnå ett positivt resultat måste du förutsäga den framtida marknadsutvecklingen. Men var kan du faktiskt börja handla Forex som nybörjare?

Du kan handla Forex genom att öppna ett konto hos en online-mäklare. Det är viktigt att välja en låg-kostnadsmäklare. När du väljer en dyr nätmäklare spenderar du onödigt mycket pengar på transaktionsavgifter och drar därmed från eventuella vinster du gör. Vill du veta på vilken nätmäklare du kan handla Forex? I vår jämförelse kan du upptäcka vilka onlinemäklare som passar bäst för handel med Forex:

Exchange rate Forex

Hur kan du förutsäga förändringar på marknaden?

Om du vill handla framgångsrikt i valutapar som EUR / USD, GBP / USD och AUD / USD måste du kunna förutsäga prisförändringar. Du bör alltid försöka avgöra om en valuta är övervärderad eller undervärderad mot den andra valutan. När en valuta är undervärderad köper du och när den är övervärderad blankar/säljer du den.

Med hjälp av en mängd analyser kan du avgöra om en given valutas pris kommer att sjunka eller stiga. De vanligaste analyserna är:

 • Teknisk analys : visa och förutsäga mönster med grafisk analys.
 • Fundamentala analys : förutsäga förändringen i en viss valuta med hjälp av ekonomisk analys.

Vad är basen och offertvalutan?

När du handlar med Forex måste du alltid hantera en bas och en offertvaluta. Vid EUR / USD är euron basvalutan och dollarn är den noterade valutan.

 • Basvaluta är den valuta du köper när du handlar i valutaparet.
 • Valuta offert är den valuta du säljer när du handlar i valutaparet.

Paret EUR / USD anger alltså hur många dollar du får för en euro. Det finns tre olika situationer som kan förekomma i valutapar:

 • 0,9 EUR / USD: det betyder att en euro är värt 0,90 dollar.
 • 1 EUR / USD: det betyder att en euro är värt en dollar.
 • 1,1 EUR / USD: det betyder att en euro är värt en dollar och 10 cent.

När du tror att basvalutan blir starkare köper du paret (långt) och när du tror att offertvalutan blir starkare säljer du paret (blankning).

Vilka kategorier av valutapar finns det?

För många nätmäklare är valutapar indelade i följande kategorier:

 • Stora par: sju valutor som ansvarar för 80% av den globala valutahandeln: EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD och AUD / USD.
 • Mindre par: säljs mindre ofta. Ofta stora valutor utan dollar. Exempel är EUR / CHF och GBP / JPY.
 • Exotiska par: från tillväxt eller små länder. Exempel är polsk zloty och mexikansk peso.

Hur fungerar valutahandel i praktiken?

Du kan handla forex med alla typer av derivat. Utgångspunkten bakom valutahandel är dock alltid densamma. Du köper en valuta och du säljer en annan valuta. Detta gör att du kan dra nytta av skillnaden i värde mellan valutapar.

Med en nätmäklare spåras de resultat du uppnår automatiskt. Det är alltid klokt att prova på Forex-investeringar med en gratis mäklartest. Med knappen nedan kan du öppna ett gratis demo-konto omedelbart:

Trading in Forex

Investera i Forex: Viktiga villkor

När du börjar handla med Forex är det absolut nödvändigt att du får en förståelse för villkoren nedan.

Vad är mycket för Forex?

Valutor handlas i fasta storlekar. När du handlar Forex kallar vi dessa fasta belopp för partier. Ett standardparti har en storlek på 100 000 enheter av basvalutan. De flesta CFD-mäklare låter dig också handla i mini (10 000 enheter) och mikro (1 000 enheter).

Vad är en pip?

Pips används för att visa förändringar i priset på en valuta. Om priset går från EUR / USD 1.0000 till 1.0001 sker en ökning med en pip. För vissa mäklare spåras priset också till det femte numret efterkomma: dessa ändringar kallas pipetter.

I vissa valutapar fungerar pips något annorlunda. Detta är fallet med valutor som registreras med färre nummer efter komma. Detta är fallet med den japanska yenen. Med den japanska yenen, är det andra numret efter kommatecknet kallade för ett pip.

Vad är hävstång?

Med många nätmäklare har du möjlighet att ansöka hävstång till dina affärer. En hävstång gör det möjligt att öppna en större handelsposition med en mindre summa pengar. Maximal hävstång för många mäklare är 1:30. Med en investering på 10 000 dollar kan du  handla med 300 000 dollar. Men hur påverkar hävstångseffekten din potentiella avkastning med en ökning med 1 procent?

 • Utan hävstång är din vinst 1%.
 • Med 1:30 hävstång är din vinst 30%.

Men när du använder hävstång kan du också förlora mer om marknaden rör sig i motsatt riktning:

 • Utan hävstång är din förlust 1%.
 • Med 1:30 hävstång är din förlust 30%.

En hävstång gör det möjligt att uppnå hög avkastning på kort tid. Samtidigt måste du vara försiktig. Du kan också snabbt förlora hela insättningen med en hävstång.

Hur fungerar margin?

När du sätter en hävstång på din Forex-investering handlar du med marginal. Marginal anger hur mycket pengar du behöver på ditt konto för att öppna din position. Med en hävstång på 1:30 behöver du bara 3 300 dollar på ditt konto för att handla med en investering på 100 000 dollar.

Du bör alltid ha tillräckligt med pengar på ditt konto för att behålla dina öppna positioner. Om du inte längre har tillräckligt med pengar på ditt konto kan du möta ett margin call. När du möter en margin call kan du förlora hela beloppet på ditt investeringskonto.

Investing in currencies

Varför rör sig priserna?

När du vill investera framgångsrikt i Forex måste du förstå varför priserna rör sig och vad som driver dessa förändringar. Det finns flera skäl till varför växelkursen för en valuta kan förändras mot en annan valuta. I detta avsnitt kommer vi att diskutera huvudorsakerna till valutakursförändringar.

Inflationen(-)

Inflationen har en stark inverkan på värdet av en lokal valuta. Om inflationen stiger snabbare inom ett land än inom andra länder blir valutan i landet med högre inflation mindre värdefull. När detta händer inom Europa faller eurons köpkraft. Euro värdet mot dollarn minskar och priset sjunker.

Räntan(+)

Räntan på priserna påverkar också ett starkt inflytande på växelkursen. Om centralbanken har en relativt högre ränta kommer valutans värde att öka. När allt kommer omkring är människor mer efterfrågade efter en valuta som ger högre avkastning. Banker kan justera räntorna för att säkerställa att en valuta inte blir för dyr eller billig i förhållande till andra valutor.

Tal från centralbankernas ordförande orsakar ofta volatilitet på valutamarknaden. Day trader kan dra nytta av de prisrörelser som sammanfaller med räntebeslut.

Investeringsbehovet (+)

En stark ekonomi kommer ofta att öka en valutas värde. Detta händer till exempel när det finns en hög efterfrågan på investeringar. Utländska företag byter sedan ut pengar för att investera i landet i fråga. På grund av det ökade räntan kommer växelkursen att stiga.

Självförtroende(+)

Pengar kretsar kring förtroende. Det enda skälet till att vi värdesätter ett annars värdelöst papper är att vi tror på institutionen bakom den. När detta förtroende ökar växlar valutakursen. Förlorar vi självförtroendet? Då kan växelkursen kollapsa snabbt.

Flyende kapital(-)

I vissa länder presterar ekonomin inte bra. När detta händer byter människor ofta sina pengar mot andra valutor. I många afrikanska länder föredrar invånare dollarn framför sin lokala valuta. När förtroendet för den lokala ekonomin är lågt och människor byter pengar i andra valutor, faller den lokala valutan avsevärt.

Devalvering(-)

En billig valuta kan vara till nytta för ett lands ekonomi. När allt kommer omkring, när valutan är billig, kan utländska företag köpa produkter och tjänster för mindre pengar. Regeringar kan därför välja att avsiktligt nedvärdera en valuta. Devalvering kan uppnås genom att sänka räntorna.

Forex news

Vilka institutioner köper och säljer valutor?

Innan du handlar med Forex är det klokt att komma ihåg att det finns många enheter som ständigt köper och säljer valutor. Värdet på en valuta som dollarn dikteras av utbud och efterfrågan. När du kan förstå och förutsäga handlingar från en stor grupp människor kommer du att bättre kunna förutsäga den framtida växelkursen.

Investerare i aktier

När du investerar i amerikanska aktier behöver du dollar först. Innan du kan köpa en amerikansk aktie måste du först växla ut din lokala valuta mot dollar. All aktiehandel kombinerat påverkar valutakursen för en valuta.

Spekulanter

Spekulanter är individer och organisationer som försöker dra nytta av de många dagliga valutafluktuationerna i valutapar. När många spekulanter köper eller säljer en valuta kan detta påverka växelkursen.

Entreprenörer

Multinationella företag gör affärer i olika regioner. När de köper eller säljer produkter och tjänster i andra länder måste de växla valuta. Efterfrågan på produkter från en viss region kan därför påverka efterfrågan på en viss regions valuta avsevärt.

Centralbanker

Centralbanker försöker ofta påverka valutornas värde. De kan göra detta genom att skriva ut mer pengar. När en centralbank skriver ut mer pengar ökar utbudet vilket kan sänka valutakursen. Centralbanker kan dock aldrig påverka hela växelkursen: Forex-marknaden är helt enkelt för stor för det.

Vilka institutioner ska du se upp för när du handlar Forex?

När du investerar i Forex finns det flera institutioner som du bör hålla ett öga med. Nedan diskuterar vi de viktigaste parterna som är aktiva på Forex-marknaden.

Nyheter

Nyheterna kan påverka priset på en valuta. När positiva nyheter dyker upp om en region kan det påverka priset på den valuta som används där. Tänk därför alltid noga på hur nyheterna kommer att påverka både tillgången på och efterfrågan på en viss valuta.

Marknadssentiment

Ibland kan det finnas en självuppfyllande profetia. Om majoriteten på marknaden tror att en viss utveckling kommer att äga rum kommer det sannolikt att gå i uppfyllelse. Om majoriteten tror att eurons värde kommer att öka kommer människor att fortsätta att köpa euron tills denna prisnivå har uppnåtts. Det är därför klokt att hålla ett öga på den allmänna känslan inom marknaden kring valutor.

Ekonomiska data

Ekonomiska data visar hur ekonomin presterar. Du kan till exempel hålla ett öga på inflationen. När inflationen inom euroområdet stiger över 2% höjer ECB vanligtvis räntorna. Med högre räntor blir valutan mer attraktiv, vilket ger en möjlighet att göra en sparsam investering.

Kreditrating

Investerare vill veta om det är klokt att låna ut pengar till ett land. Flera byråer ger därför länderna ett kreditbetyg. Kreditbetyget anger hur troligt det är att ett land kan betala sina skulder. Om kreditbedömningen utvecklas positivt kan den öka valutakursen bakom den. Tillit spelar en viktig roll på de finansiella marknaderna.

Centralbanker

Tillgången till en valuta bestäms av centralbanken. Efter den ekonomiska krisen såg du till exempel centralbanker göra kvantitativ lättnad. De skriver ut mer pengar, vilket kan driva på utgifterna i landet. Om utbudet ökar vid samma efterfrågan kommer priset på valutan att minska.

Varför är dollarn så viktig?

När du börjar handla Forex kanske du märker att dollarn ofta ses som den dominerande valutan. Detta beror delvis på att USA: s ekonomi är den största i världen. Det är en öppen ekonomi som många parter kan delta i. När värdet på dollarn minskar kan det minska vinsten för företag runt om i världen.

Dollarn används ofta för handel och investering. Många aktier, men också varor som guld- och silver listas i dollar. Vissa länder har till och med kopplat växelkursen för sin valuta till dollarn.

I slutändan är dollarn mer än en valuta. Dollarn är limmet som håller hela systemet ihop. Ökningar och fall på dollarn har en stark inverkan på de globala marknaderna.

dollar power

Handel med Forex-tips

När du börjar spekulera på Forex-marknaden är det viktigt att du tar några tips till kännedom. Först och främst, använd en stoppförlust. Med ett stop loss ser du till att du inte förlorar mer än en bestämd procentandel av din position. Genom att göra det kan du skydda dig mot oväntade händelser.

Forex-prismönster är ofta mer förutsägbara än aktiemönstrets prismönster. Forexmönster är lättare att upptäcka och rörelserna är ofta mindre extrema. Forex kan därför vara mycket lukrativt för daytrader. Det är dock viktigt att träna innan du börjar arbeta med stora summor pengar. Många nätmäklare låter dig prova gratis med en demo.

Slutligen är det klokt att hantera din risk och avkastning bra. Om en investering i ett valutapar kan ge $ 100 men har en risk på $ 1000 bör du leta efter en bättre möjlighet. Leta efter handelsmöjligheter där du har en chans till en hög potentiell vinst och en låg potentiell förlust.

13 viktiga ekonomiska indikatorer för Forex och aktier
Använda Fibonacci på Forex & Aktier
Använda glidande medelvärden när du investerar: förklaring
Är Forex handel lätt?
Förklaring för Relative Strength Index (RSI)
Genomföra din första framgångsrika Forex-handel
Hur fungerar växelkurser?
Hur investerar man i utländsk valuta?
Hur kan du tjäna pengar genom att handla i Forex?
Känn igen trender när du handlar med Forex och aktier
Läsa candlestick
MACD -förklaring – Glidande genomsnittlig konvergens/divergens
Öppna och hantera positioner i Forex
Tjäna pengar på aktiemarknaden
Vad är pips?
Vad betyder Forex?
Vad för Forex-order finns det?
Vilka är riskerna med att handla i Forex?