Hur kan du köpa Vopak-aktier?

Koninklijke Vopak NV är ett holländskt företag som arbetar över hela världen som en tankterminaloperatör som specialiserat sig på lagring och hantering av flytande och gasformiga kemikalier och oljeprodukter. Vill du själv investera i Vopak-aktier? På den här sidan lär du dig var du kan köpa Vopak-aktier. Du kan också begära det aktuella aktiekursen för Vopak här.

Var kan du köpa Vopak-aktier?

Du kan köpa Vopak-aktier hos en aktiemäklare. En aktiemäklare är en part som gör det möjligt för privatpersoner att investera. Vill du köpa Vopak-aktier? Du kan direkt köpa Vopak-aktier? med en av dessa trovärdiga börsmäklare:

 

BörsmäklareKostnadInformationRegistrera
eToro€0 av kostnad per aktie. Minsta insättning mindre än 50 USD/EURO.
* Med investering kan du förlora din investering.
AvatradeHandla ”Vopak-aktier” aktivt till låg kostnad med en gratis demo!
Degiro€2,50 per transaktion

Vad är Vopaks aktiekurs?

Letar du efter det aktuella priset på Vopakaktier? Du hittar priset på CFD-aktien Vopak nedan. Du kan använda knapparna för att köpa en CFD i Vopak direkt.

Är det klokt att investera i Vopak-aktier?

Huruvida det är klokt att investera i Vopak beror väldigt mycket på situationen. När oljepriset inte går bra kan det ofta vara smart att köpa Vopak-aktier. Under coronapandemin 2020 sjönk till exempel oljepriset kraftigt. Den allmänna efterfrågan på olja minskade kraftigt, vilket ledde till storskalig lagring av råvaran. Vopak erbjuder speciella lager för råvaruoljan, vilket ökade företagets lönsamhet under denna period.

För närvarande sker majoriteten av försäljningen i Europa (35-40%). Företaget håller dock på att sälja dessa aktiviteter och köpa mer kapacitet i Asien och Mellanöstern. På tillväxtmarknader kan ett företag som Vopak uppnå bättre resultat på lång sikt, vilket kan vara en bra anledning att köpa aktierna.

På lång sikt kan du se att Vopaks aktiekurs är ganska stabil: dess vinstsiffror är därför rimligt förutsägbara. Terminaler vid industrikomplex och gasterminaler hyrs ut under längre perioder (ibland 20 år eller mer). Oljelagringsavtal hyrs dock ut för kortare perioder: därför är efterfrågan på oljelagring den viktigaste faktorn för att bestämma Vopaks framtida kurs. Om du tror att efterfrågan på oljelagring kommer att öka kan det vara smart att köpa Vopak-aktier.

Vad är Vopaks aktiviteter?

Vopak är huvudsakligen verksamt vid lagring. Det låter naturligtvis inte särskilt snyggt. Men på Vopak handlar det om mycket specialiserad lagring. De lagrar kemikalier, gaser och olika oljeprodukter. De är aktiva internationellt och har över 70 olika terminaler.

Vopak tjänar naturligtvis också pengar på detta. De gör detta genom att hyra ut lagringstankarna. De transporterar också kemikalierna mot en extra kostnad. Trots företagets internationella inriktning kommer de flesta av inkomsterna fortfarande från Nederländerna.buying vopak shares

Hur fungerar beståndet?

Vopak är en ganska stabil andel. Både omsättning och vinstsiffror är inte särskilt volatila. Företagets aktiekurs är därför inte särskilt volatil. Detta gör inte Vopak särskilt spännande. Många investerare undviker aktien. Ändå kan en investering i Vopak vara intressant just på grund av dess stabilitet.

Företag med en lång historia

Vopak skapades 1999 genom en fusion mellan Koninklijke Pakhoed NV och Koninklijke Van Ommeren NV. Koninklijke Pakhoed NV skapades 1967 genom en sammanslagning mellan Pakhuismeesteren och Blauwhoed, varigenom Blauwhoed till och med har en historia som går tillbaka till år 1616! Distributionen av kemiska produkter införlivades i det oberoende företaget Univar 2002.

Fusionen och problemen med Europeiska kommissionen

De oberoende företagen Koninklijke Pakhoed NV och Koninklijke Van Ommeren beslutade att gå samman 1998. Både Pakhoed och Van Ommeren var verksamma vid lagring av råolja, petroleumprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor i tankar samt tankfartyg och andra transporttjänster.

Dessutom var Van Ommeren också aktiv inom transport av tunga laster (Dock Express Shipping). Pakhoed var också aktiv inom distributionen av kemiska produkter (Univar). Sedan fusionen har kombinationen varit känd som Vopak, där Pakhoeds tidigare aktieägare innehar 63,4% och Van Ommerens 36,6% av alla aktier.

Enligt Europeiska kommissionen skulle sammanslagningen av lagringsaktiviteterna göra Vopak för stark en marknadsaktör i området Antwerpen-Rotterdam-Amsterdam, ARA-området, där båda fusionspartnerna erbjöd sig att avyttra olika lagringsaktiviteter. Detta räckte dock inte för Europeiska kommissionen, så sammanslagningen avbröts ursprungligen. Efter nya samråd mellan båda fusionspartnerna och Europeiska kommissionen nåddes en bra kompromiss som gjorde fusionen verklighet.

Fusionen gör det möjligt för Vopak att dra nytta av olika skalfördelar, vilket kan vara till nytta för dess lönsamhet.

Aktiviteter

Vopak har verksamhet i mer än 30 länder där det har 84 terminaler med en sammanlagd lagringskapacitet på mer än 28 miljoner kubikmeter. Detta terminalnätverk är en del av resan för en produkt från produkterna till slutanvändaren.

Auteur

Oliver Metz Avatar
Over Oliver Metz

Test

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *