Vad är derivat?

Letar du efter en högre avkastning än genomsnittlig? Då är nog inte kanske aktier eller obligationer det bästa valet för dig, med derivat kan du potentiellt uppnå högre avkastning. I den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta om derivat, vi diskuterar vad derivat är och vi tittar på de olika typerna av derivat som finns.

Vad är derivat?

Derivat är en finansiell trading värdepapper. Värdet av en derivat bestäms av den underliggande tillgången. Till exempel kan ett derivat relatera till en aktie eller en råvara. Värdet på ett derivat härleds från den underliggande tillgången.

Med ett derivat kan du handla med en aktie eller råvara utan att faktiskt behöva köpa eller sälja tillgången.

Vilken är den bästa metoden att investera i derivat?

Du kan investera i derivat genom att öppna ett konto hos en online-mäklare. En mäklare är en part som gör det möjligt att spekulera i stigande och fallande priser på derivat.

eToro: köp och försäljning av derivat

Ett annat bra val för att investera i derivat är eToro. eToro är en mycket stark part där du kan investera mot låga avgifter i CFD, ETF och optioner. Att öppna ett konto med eToro är gratis.

51 % av privata investerare förlorar pengar hos denna leverantör. Fundera på om du vill ta den höga risken att förlora pengar. Kampanjlänk.51 % av privata investerare förlorar pengar hos denna leverantör. Fundera på om du vill ta den höga risken att förlora pengar. Kampanjlänk.

eToro_derivatives_software

Plus500: handel med CFD:er

Plus500 är en bra CFD-mäklare för handel med CFD aktier, råvaror, valutor och optioner. CFD:er gör det möjligt att spekulera i stigande och fallande priser. På Plus500 kan du prova gratis med en demo. Detta gör Plus500 till den mest attraktiva derivat mäklaren.

80% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.80% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.

Plus500_derivatives_software

Illustrativa priser

 

Vilka typ av derivat finns det?

Det finns många olika slags av derivat. I det här avsnittet kan du läsa mer om de mest omsatta derivat typerna.

CFD:er

CFD står för contract for difference. Denna typ av derivat gör det möjligt att handla in skillnaden i priset på aktier, råvaror, valutor och ETF. En stor fördel med denna typ av derivat är att du kan handla med alla typer av värdepapper med mindre summor pengar. Detta derivat är relativt lätt att förstå, eftersom priset på en CFD är lika med priset på den underliggande tillgången.

Däremot att investera i CFD bär på nödvändiga risker. Med denna typ av derivat betalar du spread direkt så att du börjar med ett negativt resultat. När du handlar med CFD är det viktigt att hålla koll på dina marginal behov. Om du inte uppfyller dina marginalkrav kan du förlora hela investeringen. Vill du veta mer om CFD: er? Läs vår guide om handel med CFD:er:

Optioner

Ett annat välkänt derivat är option. När du köper en option köper du rätten att köpa eller sälja en viss tillgång mot ett fast pris. En option har alltid en viss varaktighet. När löptiden löper ut kan optionen förlora hela sitt värde. Du kan använda option för att skapa komplicerade strategiska strukturer. Värdet på en option är svårare att bestämma eftersom det inte är detsamma som värdet på den underliggande tillgången.

Det är också möjligt att skriva option. När du skriver en option får du en premie, men du är då skyldig att köpa eller sälja vissa värdepapper till ett fast pris, att skriva option kan vara riskabelt. Det är därför inte tillrådligt att skriva option när du har så mycket erfarenhet inom detta område. Vill du veta mer om att investera i optioner? Läs vår artikel om optioner:

Terminer

Futures är mycket lik CFD, med terminer kan du spekulera i en underliggande tillgång. När det gäller en futures kommer två parter överens om att handla en viss mängd värdepapper till ett visst pris. En stor nackdel med futures är det faktum att du behöver mycket pengar för att ta en position. Poäng värdena är höga, vilket kan få dina förluster att stiga snabbt. CFD:er är därför lämpligare för de mindre rika investerarna.

När en futures går ut är du skyldig att ta den säkerhet den avser. Om du äger en olje future, vid utgångsdatumet får du en viss mängd oljefat. När du handlar med terminer genom en mäklare är de vanligtvis stängda innan den faktiska leveransen sker. I sällsynta fall kan en future pris bli negativt. Detta hände till exempel med oljeavtal under coronakrisen.

Teckningsoptioner

Teckningsoptioner (eller även kallad för warrants) liknar optioner. Till skillnad från optioner emitteras emellertid teckningsoptioner av ett finansiellt institut som en bank. Med en teckningsoption har du möjlighet att köpa en aktie till ett visst pris. Eftersom teckningsoptioner utfärdas av finansinstitut kan de bli dyrare.

Swaps

Swaps är en derivat som används för att avleda en risk. Till exempel kan swaps ställa in en viss växelkurs eller ränta; motparten vill uppenbarligen få betalt för detta. Swaps används brett i affärer. Tack vare förekomsten av swaps kan företag överföra vissa risker till en premie. Som ett resultat kan ett företag överleva en plötsligt ogynnsam växelkurs eller ränta.

Med en swap är det möjligt att växla en rörlig ränta mot en högre fast ränta. På detta sätt har ett företag mindre osäkerhet om sina finansieringskostnader.

Forward

En annan typ av derivat är forwards. En forward är väldigt likt futures, men handlas inte via börsen. Risken för en forward är därför större. Om motparten inte kan leverera kan du förlora hela investeringen.

Cap and floor

Företag använder cap och floor väldigt mycket. Dessa är derivat där räntan bestäms inom vissa parametrar. Parter som utfärdar ett sådant derivat betalar lite extra om räntan går utanför parametrarna. Dessa derivat är vanligtvis mycket dyra, men är utmärkta för management teams sinnesro.

Riskerna med derivat

Derivat är mycket populära, ändå har de också medföljande risker. Vilka är de största riskerna med att investera i derivat?

Förekomst av en hävstång

Derivat har nästan alltid en hävstångsfaktor. Tack vare närvaron av en hävstång kan du ta en större investeringsposition med en mindre summa pengar. Resultatet av användningen av hävstång är att mindre marknadsrörelser förstoras. När ett derivat har en hävstång på en till tio kan du plötsligt göra en spekulera på $10 om priset på den underliggande tillgången ökar med $1. Men när priset rör sig i motsatt riktning multipliceras också dina förluster.

Marknadsrisk

Derivat handlas ofta fritt på börsen. Detta kan få priset på ett derivat att stiga eller sjunka avsevärt. Går ekonomin dåligt? Då kommer värdet på den underliggande tillgången för ett derivat sannolikt att minska. Värdet på ett derivat är kopplat till den underliggande tillgången: när det underliggande värdet minskar blir värdet derivatet också mindre.

Risk för att förlora allt

Med derivat har du en mycket större risk att förlora hela insättningen. När du köper en fond som spårar Dow Jones är chansen att den blir värd $0 nästan 0. Med många derivat har du dock stor chans till stora förluster. Till exempel kan ett alternativ bli helt värdelöst om det är slut på pengar i slutet av perioden.

Med en hävstångsprodukt kan du få slut på pengar och en marginalanrop sätter stopp för ditt handelsäventyr.

Kunskap är nyckeln

När du investerar i derivat är det ännu viktigare att lyckas få kunskap. Derivat är komplexa finansiella produkter. När du handlar med aktier, så är allt du behöver göra är att förstå aktien i fråga. När du handlar ett derivat på en aktie måste du förstå aktien och derivatet. Denna komplexitet är inte något som passar alla investerare.

Motpartsrisk

När du handlar med derivat via en online-mäklare på en börs behöver du normalt inte hantera motpartsrisker. Många derivat handlas dock utanför de reglerade börserna.

Ett företag kan teckna ett swap för att skydda sig från höga räntor. Men om motparten går i konkurs kommer företaget inte att kunna dra nytta av swap. I dessa typer av affärer mellan företag kommer motpartens kreditvärdighet att spela en viktig roll.

Derivat är populära eftersom de kan användas för att göra stora spekuleraer. Ett bra exempel på en film som visar kraften i derivat är The big short. Genom att använda derivat kan du få upp till 30 gånger mer avkastning inom samma tidsram och med samma aktiemarknadsökning. Som investerare belönas risktagande, men med derivat kan fallet bli mycket brantare.

Derivat har också blivit mer populära eftersom det finns fler och fler mäklare som har möjliggjort handel med derivat. Programvaran har blivit allt mer användarvänlig, vilket gör de olika derivaten allt mer tillgängliga för allmänheten.

Investing in derivatives

Vilka är fördelarna med derivat?

Derivat kan vara till nytta för både investerare och entreprenörer. I detta avsnitt diskuterar vi de största fördelarna med derivat.

Användningen av hävstång

Med hjälp av flera derivat kan du tillägga en hävstång, med hävstång kan du ta en större position med en mindre summa pengar. Din potentiella spekulera, såsom din potentiella förlust, ökar när du använder hävstång.

Du kan spekulera i fallande priser

När du köper en aktie på det gammaldags sättet kan du bara dra nytta av ett stigande pris. Genom att använda vissa derivat kan du gå short, när du säljer så får du ett positivt resultat om priset sjunker.

Hedging risks

Derivat är kända för att vara riskabla men användbara för spekulation. I praktiken kan du dock också använda derivat för att säkra dina risker. Om du förväntar dig att priserna ska sjunka kan du ta en short position på till exempel Dow Jones. När priserna faller kommer short positionen att hindra dig från att förlora pengar på din position. Du kan använda ett derivat som en försäkring i din portfölj.

Portföljdiversifiering

När du använder diversifiering på ett smart sätt kan du minska riskerna med dina investeringar. Genom att investera i derivat sprider du också dina möjligheter över flera investeringsprodukter och minskar därmed risken ytterligare. Detta kan förbättra lönsamheten för dina investeringar.

Pin prices

Derivat har också en viktig funktion i den ekonomiska trafiken. Företag kan använda derivat för att få bestämt pris om en råvara. Detta förhindrar att ett företag går i konkurs genom att inte längre kunna hosta upp de höga kostnaderna för en råvara.

Vilka nackdelarna finnd det med derivat?

Investering i derivat medför medföljande nackdelarna. Nedan diskuterar vi varför du bör vara försiktig med derivat.

Svårt att bestämma ett värde

Med vissa derivat är det ganska enkelt att bestämma värdet. Till exempel är en CFD transparent och följer priset på en aktie en till en. Med optioner är det svårare att fastställa ett verkligt värde.

Komplexa produkter

Derivat är ofta komplexa produkter, det tar tid att förstå hur alla typer av derivat fungerar. Det är aldrig klokt att investera i produkter som du inte förstår helt. När du investerar i derivat är det därför viktigt att göra en tillräcklig analys.

Känslig för efterfrågan & utbud

Utbud och efterfrågan kan i hög grad påverka prisutvecklingen för ett derivat. År 2020 fick olje futures ett negativt pris eftersom efterfrågan på olja torkade upp. Det är därför viktigt att du förstår riskerna med derivat innan du investerar i dem.

Konkurs (standard)

För vissa derivat finns det en risk för motparten går i konkurs. Detta är fallet när derivatet säljs utanför den vanliga börsen. När du köper derivat utanför börsen är det viktigt att undersöka parten bakom derivatet.

Derivat i praktiken

Derivat har fått ett dåligt namn, ändå har derivat också en användbar funktion i vår ekonomi. Till exempel kan företag använda derivat för att säkra viktiga risker. Om derivat inte hade funnits, så hade det varit mycket svårare för många stora företag att driva sin verksamhet. Speciellt med internationaliseringen av all affärsverksamhet är det viktigt att täcka de olika riskerna.

Vad många inte vet är att du också kan använda derivat för att minimera din investeringsrisk. Optioner kan användas som försäkring för fallande aktiekurser. Du kan använda derivat på alla möjliga strategiska sätt för att minska dina investeringsrisker. Kom dock ihåg att varje försäkring kostar pengar; så du behöver bara göra detta när du anser att sannolikheten för misslyckande är hög.

Vill du prova att investera gratis i derivat med en demo? Använd knappen för att öppna ett riskfritt demo-konto:

Derivat produkten

Ett derivat är ett finansiellt instrument vars värde härrör från handeln med en faktisk produkt. Till exempel kan en äpplebonde skriva ett kontrakt med en trader för hela sin gröda innan det finns en enda blomning i träden. De avtalat pris för grödan kommer att vara lägre än när jordbrukaren har en maximal avkastning, men mycket högre än med en misslyckad skörd. Derivat förhindra stora ekonomiska motgångar .

Med finansiella derivat handlar det vanligtvis om underliggande värdet av aktier, råvaror och valutor. Med ett derivat kan du handla med värdet på ett av dessa instrument.

författare

Alex Mostert Avatar
Om oss

När jag var 16 köpte jag min första aktie i hemlighet. Sedan det "stolta ögonblicket" har jag hanterat trading.info i över 10 år. Det är mitt mål att utbilda människor om ekonomisk frihet. Efter mina studier företagsekonomi och psykologi bestämde jag mig för att lägga all min tid på att utveckla denna webbplats. Eftersom jag älskar att resa jobbar jag från hela världen. Klicka här för att läsa mer om trading.info! Tveka inte att lämna en kommentar under den här artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *