Hedging: vad är hedging och hur kan du göra det själv?

Som investerare vill du uppnå högsta möjliga avkastning med minimal risk. En teknik som kan hjälpa är hedging. Hedging är en (partiell) begränsning av en finansiell risk. I den här artikeln diskuterar vi flera metoder du kan använda för att säkra som individ. Vi diskuterar också hur hedging kan hjälpa stora företag och mäklare.

Vad är hedging?

Hedging syftar på att begränsa dina finansiella risker genom att ta en motsatt position. Det kan jämföras med att teckna en försäkring. Precis som försäkring är en hedging aldrig gratis. Som investerare får du betalt för att ta risker. Om du minskar risken måste du betala den andra parten för att ta dessa risker.

Det finns flera tekniker du kan använda för att hedging. Hedging används av stora företag, investeringsfonder, men säkert också av privata investerare. Vill du veta mer om I den här artikeln kan du hitta allt du behöver veta om detta ämne.

Varför kan hedging vara värdefull?

Hedging är ett attraktivt alternativ när du förväntar dig exponering för en risk över genomsnittet. Nedan kommer vi att diskutera några situationer där det kan vara smart att säkra din ekonomiska risk:

Hedging av valutarisk

När du köper aktier utomlands är du ofta utsatt för en valutarisk. Ett exempel kan vara att köpa Google-aktier som är noterade i dollar samtidigt som du själv använder euro.

När euron sedan sjunker i värde får du färre dollar tillbaka för din investering. Genom att använda hedging kan du minimera denna risk.

Kraftiga nedgångar

Genom att säkra dig kan du också skydda dig mot en stark marknadsnedgång. När den ekonomiska situationen är osäker kan detta vara ett attraktivt alternativ. Till exempel, om viktiga siffror snart kommer att offentliggöras och det inte är klart om resultatet blir positivt eller negativt, kan du använda en hedgingsposition för att skydda din investering.

Hedging Hedging stabiliserar resultatet. Det kostar pengar men minskar risken.

Hur kan du använda hedging?

Det finns flera sätt att skydda en investeringsposition. Vi kommer att diskutera nyckelstrategierna du kan tillämpa:

Hedging Valutarisker

När du regelbundet handlar med utländska aktier finns det alltid risken att din investering påverkas av det aktuella landets valutakurs. Du kan säkra denna risk genom att även ta en valutaposition. Låt oss förklara detta genom ett exempel på en investering i en amerikansk aktie. I det här exemplet bor du i ett land som använder euro. När ditt land använder en annan valuta kan du ersätta ordet euro med din egen valuta.

Om du tror att värdet av euro kommer att falla, så kan du köpa dollar och sedan köpa aktien. Efteråt, när du säljer aktien, får du mer euro tillbaka för samma summa dollar.

Förväntar du dig värdet av euro till öka? Då kan din investering i amerikanska dollar gå dåligt. Även om du gör en spekulera i dollar kan din investering i euro minska i värde. Genom att hedging kan du minska denna risk.

Du kan säkra denna risk genom att låna dollar istället för att köpa dem. När euron blir mer värdefull kommer du senare att behöva växla färre euro för att betala av skulden. Detta gör det möjligt att täcka risken för en fallande dollar.

Hedging av en portfölj

Investerare eller handlare med en långsiktig vision äger ofta en aktieportfölj. När du äger flera aktier kan det vara väldigt dyrt att sälja alla i omgångar. Du skulle behöva betala transaktionsavgifter upprepade gånger. Genom att använda hedging kan du skydda din portfölj mot stora nedåtgående kursrörelser.

Det bästa sättet att säkra din portfölj är att använda derivat. Genom att till exempel köpa säljoptioner eller genom att skriva köpoptioner på de aktier du redan äger kan du skydda din aktieportfölj från en nedgång. Du betalar alltid en premie för dessa optioner. Därför är det viktigt att endast hedging dina position när det finns en god anledning till detta.

Dessutom kan du använda andra verktyg för att säkra din portfölj. Till exempel kan du ta en kort position på ett index genom att använda en CFD eller framtid. Med en kort position får du ett positivt resultat när kursen sjunker. När hela marknaden kollapsar kompenseras du för förlusten på dina aktier (delvis). På så sätt behöver du inte sälja din aktieportfölj.

Hedging av en aktie

Det är också möjligt att hedging en aktie. Det kan du göra om du är rädd att kursen på aktien ska sjunka rejält. Du kan hedging en aktie genom att leta efter en annan aktie inom samma sektor.

Det är smart att äga aktier i en sektor man har stort förtroende för. Inom oljesektorn kan detta till exempel vara Shell. Sedan börjar du leta efter en aktie som du tycker är något övervärderad. Detta kan vara ett närstående företag som Total. Du tar då en kort position på denna aktie. När aktiekurserna för hela sektorn faller absorberas din risk av detta. Detta säkerställer dock också att den potentiella lönsamheten för din position minskar avsevärt.

Investera i en safe heaven

Ett annat sätt att hedging sina investeringar är att investera i en så kallad save heaven. Det mest kända exemplet på detta är guld. Under en kris kan man se att guldpriset ofta når rekordhöga nivåer. spekuleraen du tjänar med guld kan användas för att (delvis) kompensera för förlusterna på dina investeringar.

Hur mycket kostar hedging?

Hedging är aldrig fri. Du bör endast säkra dina positioner när du tror att du löper stor risk. Det sänker din risk, men också din potentiella avkastning.

Du betalar transaktionen avgifter över den nya positionen. Dessa kostnader minskar din avkastning. Det är alltid lämpligt att välja en lågprismäklare. så att du kan hålla dessa kostnader så låga som möjligt.

Hedging kostar också pengar eftersom du går miste om avkastning. Vi förklarar hur detta fungerar genom ett exempel. I det här exemplet investerar du i en andel på 100 $. Du är rädd att aktien ska falla kraftigt, vilket är varför du vill skydda positionen genom att sätta upp en hedging. Du öppnar därför en kort position förutom din aktieposition.

Om aktien verkligen sjunker till $80, säkerställer hedgingen att du inte förlorar några pengar. Du förlorar $20 i värde på aktien, men eftersom du har öppnat en kort position får du också $20. Du kan kvitta spekuleraen och förlusten. Genom att stänga kortpositionen röjer du till och med vägen för spekulera när kursen återhämtar sig.

Aktiekursen kan också röra sig åt andra hållet: kursen stiger med $20 till $120. Din andel är värd $20 mer, men din korta position är värd $20 mindre. Intäkterna och kostnaderna vägs återigen mot varandra. I det här fallet borde du inte ha haft en hedge. Utan hedgingen skulle du ha uppnått en avkastning på $20. Detta återspeglar ett annat sätt att hedging kan kosta pengar; genom utebliven inkomst.

Hur företag hedging sina risker?

Företagen begränsar också sin riskexponering genom att hedging sina positioner. Till exempel är ett flygföretag starkt beroende av priset på fotogen. När detta bränsle plötsligt blir mycket dyrare, äventyras företagets lönsamhet.

Ett flygbolag kan täcka dessa risker genom att ingå ett terminskontrakt. Med en framtid kan de köpa fotogen under en bestämd period till ett fast pris. På så sätt kan ett företag säkerställa att de kan köpa vissa råvaror till ett visst fast pris.

Ett företag kan göra samma sak med valutor. Många företag verkar internationellt i stor skala. Ett multinationellt företag får inkomster i alla typer av valutor. Även här kan ett företag stabilisera sitt verksamhetsresultat genom att köpa kontrakt som erbjuder en viss växelkurs. Utan sådana kontrakt skulle företagen vara mycket mindre säkra i sina internationella affärsäventyr.

hedging oil Oljepriset fluktuerar kraftigt. Företag kan skydda sig från detta genom att använda hedging.

Hedgefonder

Investeringsfonder bedriver också hedging. Hedgefonder är det mest kända exemplet på detta. En hedgefond kan ta både köppositioner och korta positioner på marknaden. Till exempel köper de aktier som de anser vara undervärderade och tar korta positioner på aktier som de anser vara övervärderade.

Hedgefonder kan leverera bra resultat i både ekonomiska och dåliga tider. Genom att dra nytta av både stigande och fallande priser är de mer flexibla än de mer traditionella investeringsfonderna.

Hur använder aktiemäklare hedging?

Du är förmodligen medveten om att mäklare också använder hedging. Vid första anblicken verkar detta inte logiskt. Hedging är trots allt att ta en motsatt position och av den anledningen skulle din kursspekulera vara en förlust för mäklaren. Men mäklare har en strategi och hedging endast de positioner som är tillgängliga som en motsats internt.

Strip optioner

Låt oss säga att det finns 200 inköpsorder för Apple-aktier och 100 försäljningsorder för Apple-aktier. Mäklaren betalar transaktionsavgifter när positionen faktiskt öppnar upp på marknaden; därför är det smartare att kryssa 100 positioner mot varandra. Mäklaren kommer då att hedging 100 aktier. Det gör ingen skillnad, eftersom det finns 100 kunder som köper internt till det priset och 100 kunder som säljer till det priset. Endast 100 aktier kommer att behöva säljas på marknaden.

Detta gör det möjligt för mäklaren att betala mindre transaktionskostnader, och de gör spekulera på både den korta och den långa positionen. När allt kommer omkring tjänar mäklaren på spread och kan därmed tjäna pengar praktiskt taget riskfritt. När positionerna öppnas samtidigt kan förlusten av en position användas för att betala spekuleraen från den andra positionen.

Hedging mäklare ärligt?

När mäklare hedgar på ett ärligt sätt spelar denna strategi ingen roll, eftersom du som kund inte ens märker om aktien faktiskt köptes eller såldes på marknaden. Det är viktigt att hålla ett öga på om mäklaren spelar rättvist. Om mäklaren bråkar med priset skulle de tjäna ännu mer. Detta är uppenbarligen olagligt och lyckligtvis spelar de flesta mäklare spelet enligt reglerna. Ändå är det viktigt att vara vaksam på denna typ av praxis!

författare

Felli Avatar
Om oss

När jag var 16 köpte jag min första aktie i hemlighet. Sedan det "stolta ögonblicket" har jag hanterat trading.info i över 10 år. Det är mitt mål att utbilda människor om ekonomisk frihet. Efter mina studier företagsekonomi och psykologi bestämde jag mig för att lägga all min tid på att utveckla denna webbplats. Eftersom jag älskar att resa jobbar jag från hela världen. Klicka här för att läsa mer om trading.info! Tveka inte att lämna en kommentar under den här artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *