Hur kan du investera i en fond?

Vill du ha mer avkastning än på ditt sparkonto, men är inte investera själv ett alternativ? Välj att investera i en ömsesidig fond!Med en investeringsfond kan du få dina pengar investerade automatiskt, vilket innebär att du fortfarande kan uppnå en bra avkastning utan att behöva investera tid. Men hur fungerar investeringar i en investeringsfond, och var kan du göra detta?

Hur fungerar investering i en fond?

Investera i en investeringsfond är relativt lätt. Mest tid går uppenbarligen åt att göra ett urval: vilken investeringsfond är bäst? Så snart du har bestämt detta behöver du bara sätta in minimibeloppet, och du kan börja investera omedelbart.

Med en investeringsfond får du s.k enheter. Fonden investerar alla kunders tillgångar och delar avkastningen över deltagarna i proportion till det investerade beloppet. Så du får den del av avkastningen som du har rätt till och detta belopp återinvesteras direkt i de flesta fonder.

Så när du väl har hittat en fond är det inte svårt att börja investera omedelbart!

Var kan du investera i en fond?

Du kan investera i en fond hos en nätmäklare. En mäklare är ett företag som kan köpa finansiella värdepapper för din räkning. Att öppna ett konto hos en mäklare är gratis. Du betalar pengar för att genomföra transaktioner: det är därför viktigt att jämföra de olika mäklarna med varandra.

En bra mäklare för handel med investeringsfonder är DEGIRO. På DEGIRO kan du investera i en investeringsfond utan att betala några köp- och försäljningskostnader. Vill du prova den här mäklaren? Öppna ett konto på DEGIRO omedelbart:

Vad är fördelarna med att investera i en fond?

Många investerare väljer en investeringsfond på grund av dess bekvämlighet: du behöver inte ta hand om den mycket eftersom fondförvaltaren tar alla svåra beslut. Eftersom det är möjligt att börja med små belopp, även som nybörjare kan du omedelbart komma igång med en fond.

En annan stor fördel med att investera i en fond är att du automatiskt sprider risken. När allt kommer omkring investerar en fond i ett bredare urval av aktier, vilket innebär att du med en investering direkt investerar i en serie investeringsprodukter.

Det är dock lämpligt att noggrant undersöka vad fonden investerar i. Det är inte varje fond som är så diversifierad som du kanske tror och investerar bara i en handfull aktier.

investeringsfond

Hur mycket kostar det att investera i en fond?

Kostnaderna mellan investeringsfonder kan skilja sig mycket: med vissa fonder betalar du höga förvaltningskostnader. Särskilt med vissa aktiva fonder kan kostnaderna bli höga. Detta beror på att aktiva fonder ofta måste anställa många analytiker. Vissa fonder tar också ut resultat kostnader: när fonden presterar bra betalar du en del av avkastningen tillbaka till fonden.

Det är klokt att vara försiktig med aktiva fonder: aktiva fonder lyckas sällan slå marknaden på lång sikt. Eftersom kostnaderna för en aktiv fond är höga kan en indexfond i många fall vara mer attraktiv.

En indexfond är en passiv fond som automatiskt investerar i en korg med aktier. Eftersom investeringsbesluten tas automatiskt behöver du inte betala dyra analytiker. Det betyder att när du investerar i en indexfond, betalar du bara köp- och säljkostnader.

Vilken avkastning får du med investeringsfonder?

Avkastningen på en investeringsfond kan fluktuera kraftigt. Priset på en investeringsfond stiger eller sjunker beroende på värdet på de underliggande värdepapperen. Dessutom betalar många fonder också ut utdelningar. När en fond inte betalar utdelning återinvesteras utdelningen vanligtvis.

Den genomsnittliga avkastningen för en fond kan variera mycket: över en lång tid kan du räkna med en avkastning på mellan 6 och 8 procent på årsbasis. Naturligtvis finns det alltid specifika regioner som gör mycket bättre eller sämre. Det kan därför vara smart att sprida dina risker över olika investeringsfonder.

Vad är riskerna med att investera i en fond?

Att investera i en fond är inte utan risk. Riskerna med att investera i en investeringsfond är säkert lägre än riskerna med investera i enskilda aktier. Men även med en investering i en investeringsfond kan du säkert förlora pengar.

Du kan förlora pengar genom prisrisk: fondens pris kommer att sjunka och din investering blir mindre värd. Det finns också en gäldenärsrisk: om ett av företagen i fonden går i konkurs kan du förlora en stor del av din investering. Om intresset för de aktier som fonden handlar i faller är det svårt att sälja ditt aktieinnehav: detta kallas också likviditetsrisken.

När du investerar i fonder som investerar i utländska aktier, står du också inför valutarisk. När din valuta försämras kan du förlora pengar eftersom du får mindre pengar tillbaka när du säljer investeringen. Räntehöjningar kan också minska din avkastning och slutligen finns det också geografiska / sektorsspecifika risker.

Kom därför ihåg att investeringar aldrig är utan risk: invester bara i investeringsprodukter du förstår med pengar du inte behöver.

Vilka typer av medel finns det?

Det finns olika typer av investeringsfonder: med en aktiefond investerar du till exempel bara i aktier och med en obligationsfond endast i obligationer. Om du vill sprida dina risker så mycket som möjligt över olika investeringsprodukter kan du välja en blandfond. Med en blandad fond investerar du i en kombination av investeringsprodukter. Om du vill ta fler risker kan du också välja en hedgefond: en hedgefond försöker slå marknaden genom att använda derivat.

Bästa strategin för att investera i en fond

När du vill investera i en fond behöver du inte fatta många beslut. Detta betyder dock inte att du kan luta dig tillbaka och koppla av: du måste fortfarande bestämma hur du ska investera i fonden. Du kan välja att investera ett betydande belopp i fonden direkt. För de flesta är detta dock inte det bästa sättet att investera i en fond.

Det är ofta smartare att sprida dina investeringar. Detta sätt att investera kallas också genomsnittskostnad i dollar. Om du till exempel sätter in $ 1000 varje månad kommer du att gå in på både de mest attraktiva och de minst attraktiva stunderna. På så sätt kommer du att uppnå medelresultatet av fonden.

Att välja en fond

Men det är inte nödvändigtvis att investera i en investeringsfond lätt: du måste först bestämma vilken fond du ska välja. Valet du gör har ett enormt inflytande på det slutliga resultatet: det är därför viktigt att du väljer en fond som passar ditt investeringsmål.

När du väljer en investeringsfond, risk och avkastning spelar en avgörande roll. Naturligtvis är avkastningen avgörande: i slutändan vill vi alla tjäna pengar, vi lägger inte våra pengar i en investeringsfond och förlorar sedan pengar.

Ändå är det viktigt att inte tappa risken ur sikte. Så fort du börjar investerar i en fond, du måste uppmärksamma bland annat neddragning eller det maximala belopp som fonden har gått med förlust. Det är också klokt att titta på hur fonden hanterade kreditkrisen 2008.

Är en investeringsfond en attraktiv investering?

Om det är attraktivt att investera i en investeringsfond beror helt på din personlig situation . Om du väljer bra fonder uppnår du en mycket högre avkastning med en investeringsfond än med ett sparkonto. Så det är definitivt inte ett dumt drag att placera en del av ditt sparande i en investeringsfond.

Nackdel av investeringsfonden är det ofta höga transaktionskostnader. Fonden måste förvaltas och en del av spekuleraen går till förvaltaren. Avkastningen är därför lägre än när du själv skulle ha genomfört fondens verksamhet. När du är intresserad av att investera och du vill testa detta själv kan detta vara ett ännu mer attraktivt alternativ.

När du vill börja investera själv är det klokt att först testa det med hjälp av en demo. Med en demo kan du testa möjligheterna utan någon risk. Klicka här för att se var du kan försöka investera gratis >>.

Slutsats: är det smart att investera i en fond?

Att investera i en investeringsfond är lämpligt för nästan alla. Speciellt med indexfonder kan du uppnå en fin, genomsnittlig och stabil avkastning. Genom att regelbundet investera tar du bort stressen med att tajma marknaden, så att du även utan kunskap kan dra nytta av utvecklingen på aktiemarknaden. På grund av räntekraften kommer ditt kapital dessutom att växa exponentiellt på lång sikt: tidig inträde rekommenderas därför.

författare

Felli Avatar
Om oss

När jag var 16 köpte jag min första aktie i hemlighet. Sedan det "stolta ögonblicket" har jag hanterat trading.info i över 10 år. Det är mitt mål att utbilda människor om ekonomisk frihet. Efter mina studier företagsekonomi och psykologi bestämde jag mig för att lägga all min tid på att utveckla denna webbplats. Eftersom jag älskar att resa jobbar jag från hela världen. Klicka här för att läsa mer om trading.info! Tveka inte att lämna en kommentar under den här artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *