Hur kan du köpa Petrobras-aktier?

Petrobas är ett stort oljebolag. Företaget är till och med det största företaget i Sydamerika. Om du vill investera i de framväxande ekonomierna i Sydamerika kan en investering i Petrobas vara intressant. I den här artikeln tittar vi på hur man köper Petrobas-aktier. Du kan också se den senaste aktiekursen för företaget här.

Hur köper jag Petrobas-aktier?

Vill du investera i Sydamerika? Och har du förtroende för oljeindustrin? Då kan det vara klokt att köpa Petrobas-aktier. Det är alltid tillrådligt att göra detta till en låg kostnad. På så sätt kan du uppnå en högre avkastning med din investering. Du kan köpa dina Petrobas-aktier på eToro: hos denna börsmäklare betalar du alltid 0 % i courtage. Använd knappen nedan för att köpa Petrobas-aktier direkt från eToro:

Du kan förlora dina pengar, andra kostnader kan tillkomma, besök: etoro.com/sv/trading/fees/Du kan förlora dina pengar, andra kostnader kan tillkomma, besök: etoro.com/sv/trading/fees/

Hur kan du aktivt handla med Petrobas?

Aktiekursen för företaget Petrobas beror starkt på oljepriset. När efterfrågan på olja kollapsar under ekonomiskt ogynnsamma förhållanden kan företaget göra mindre vinst. Aktiekursen kan då sjunka rejält. Samtidigt kan hög efterfrågan och ett högt pris också vara dåligt för Petrobas, eftersom de är skyldiga att köpa olja på världsmarknaden och sälja den med förlust i Brasilien.

Som en aktiv investerare kan du reagera väl på den senaste utvecklingen av CFD-aktien Petrobas. En bra part där man kan spekulera i prisutvecklingen är Plus500. Det fina med denna CFD-mäklaren är att du kan prova möjligheterna 100% utan risk. Använd knappen nedan för att direkt öppna ett konto hos Plus500:

82% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.82% av CFD-konton tillhörande icke-professionella kunder förlorar pengar.

Vad är Petrobas aktiekurs?

Är du nyfiken på Petrobas aktiekurs? Begripligt! I grafen nedan kan du direkt se CFD-aktiens pris. Med knapparna kan du omedelbart öppna en investering när tiden är rätt.

Är det smart att investera i Petrobas?

Den enorma betydelsen av Petrobras för den brasilianska ekonomin gör en investering i detta företag något mindre riskabel. Att investera i Petrobras kan därför vara intressant när du tycker att det är intressant att investera i Sydamerika.

Oljan tappar i popularitet över hela världen: detta beror på att det blir allt tydligare att olja spelar en stor roll i klimatproblemet. Petrobas kommer därför att behöva leta efter mer hållbara inkomstkällor i framtiden. För närvarande ser vi dock inga problem. Olja är fortfarande för viktig i Brasilien, så företaget har fortfarande tillräckligt med kunder att tjäna pengar på.

Det finns inte heller obetydliga risker med att investera i Petrobas. Den största risken för en investering i Petrobas är företagets skyldighet att sälja olja som köpts på världsmarknaden (med förlust) till inhemska kunder. Detta minskar naturligtvis företagets lönsamhet avsevärt.

Statliga majoritetsaktieinnehav kan också vara riskabla. När en opålitlig part kommer till makten kan du förlora mycket värde som aktieägare. Det är därför klokt att hålla ett öga på den politiska situationen i landet innan man investerar i Petrobas.

En investering i Petrobas kan lägga till extra mångfald till din portfölj. Du investerar i en helt annan region. När de ekonomiska förhållandena är dåliga i Europa eller Amerika kan ekonomin i Brasilien fortfarande fungera bra.

Köp petrobras-aktier

Om företaget Petrobas

Petrobras står för ’Petroleo Brasileiro’. Detta är ett brasiliansk-baserat oljebolag med huvudkontor i Rio de Janeiro. Företagets huvudsakliga verksamhet är utvinning, produktion och raffinering av råolja.

Förutom petroleum producerar företaget även naturgas och etanol. Petrobras har åtnjutit stor popularitet bland investerare i många år. Det beror troligen på att företaget är det största företaget i både Brasilien och Sydamerika som helhet.

Aktiv genom hela oljeindustrins affärskedja

Petrobras är verksamt inom alla kedja av oljeindustrin. Dessutom har tidigare erfarenheter visat att Petrobras är en oumbärlig länk i produktionen av fat av olja. I genomsnitt producerar Petrobras slarviga 2 miljoner fat olja varje dag. Denna produktion motsvarar cirka 80 % av hela oljeproduktionen på brasiliansk mark. Tidigare bestod 90 % av Petrobras totala produktion av olja medan de återstående 10 % var reserverade för gas.

Detta understryker Petrobras ekonomiska och industriella betydelse inte bara för Brasilien, utan också för hela Sydamerika. En annan intressant detalj är att Petrobras äger alla raffinaderier som finns i Brasilien. De flesta av dessa raffinaderier är belägna i sydöstra delen av landet. Det största raffinaderiet finns i staden Paulínia. Det räcker inte med egen produktion av gas: Brasilien tvingas därför importera naturgas från till exempel Bolivia.

Historian om Petrobras

Petrobras grundades 1953. Vid den tiden grundades det av Brasiliens dåvarande president, ’Getúlio Vargas’. Ungefär ett år efter att företaget grundades kunde det verkligen börja utveckla sin affärsverksamhet. Bolaget är noterat på São Paulo-börsen och är även noterat på New York-börsen.

Fram till skrivande stund är den brasilianska regeringen fortfarande Petrobras huvudägare. Detta kommer sannolikt att förbli så i framtiden. Faktum är att för att säkerställa att företaget inte hamnade i utländska händer har Brasilien valt att lagfästa att regeringen alltid ska inneha en majoritet av rösterna. I slutet av 2018 hade den brasilianska regeringen en andel på 50 % i företaget, delvis på grund av existensen av denna lagstiftning.

Denna lagstiftning från den brasilianska regeringen är mycket logisk. Petrobras spelar en avgörande roll för den brasilianska ekonomin. Det är till exempel välkänt att regeringen i Brasilien genom Petrobras försöker hålla bränslepriserna och därmed inflationen i landet så låga som möjligt.

Tyvärr lyckas inte raffinaderierna som ägs av Petrobras producera tillräckligt för att till fullo möta den nationella oljeefterfrågan. Av denna anledning är det nödvändigt för företaget att köpa oljeprodukter på världsmarknaden. Bolaget måste sedan sälja denna olja med förlust i sitt eget land. Denna rättsliga skyldighet minskar uppenbarligen företagets potentiella vinster. När du investerar i olja är det viktigt att ta hänsyn till denna oattraktiva bestämmelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *