Vad är investeringsfonder?

Investeringsfonder är mycket populära just nu. Detta är inte förvånande eftersom det är mycket lättare att investera i en investeringsfond istället för att investera i aktier. Men vad är en investeringsfond? Och vad ska du se upp för när du väljer en investeringsfond? I den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta om investeringsfonder.

Vad är en investeringsfond?

En investeringsfond är en fond som investerar i namnet på en stor grupp kunder. Många fonder investerar i en blandning av aktier eller obligationer. Det finns också fonder som fokuserar på andra investeringsprodukter som derivat. När du sätter in pengar i en investeringsfond får du delaktighet. Om allt går bra med fondens investeringar uppnår du en positiv avkastning.

Hur kan jag investera i en investeringsfond?

Du kan investera på egen hand i en investeringsfond, men det måste göras hos en aktiemäklare. En aktiemäklare är en part som kan hjälpa till med förverkligandet av att köpa och sälja investeringsprodukter. Du kan välja att aktivt handla värdet på investeringsfonder, eller så kan du välja att köpa ett långsiktigt deltagande.

Spekulera på priset på en investeringsfond.

Du kan välja att spekulera på investeringsfondens pris. På så sätt deltar du i kortvarig handel. Det är också möjligt att spekulera i en minskning av marknaden. Genom att kort sälja en fond kan du få ett positivt resultat när marknaderna kraschar. Ett bra företag att aktivt handla med priserna på investeringsfonder är eToro. Du kan testa de olika möjligheterna gratis med en demo:

Du kan förlora dina pengar, andra kostnader kan tillkomma, besök: etoro.com/sv/trading/fees/Du kan förlora dina pengar, andra kostnader kan tillkomma, besök: etoro.com/sv/trading/fees/

Köpa deltagande i en investeringsfond

De flesta väljer att investera långsiktigt i en investeringsfond. När du sätter in pengar i en investeringsfond får du ett deltagande. När du deltar i en fond kan du göra anspråk på en del av fonden. Vill du veta var du kan köpa det billigaste deltagandet i en investeringsfond? Klicka på följande knapp för att jämföra de bästa mäklarna för att köpa deltagande i investeringsfonder:

De olika typerna av investeringsfonder

Investeringsfonder finns i alla former och storlekar. De flesta fonder har en specifik fokuspunkt. En fond kan till exempel fokusera på en viss sektor eller region. En annan typ av fonder är de fonder som fokuserar på en specifik investeringsprodukt. Nedan diskuterar vi de olika typerna av investeringsfonder:

  • Aktiefonder : dessa fonder investerar i en massa aktier.
  • Obligationsfonder : dessa fonder investerar i obligationer eller lån.
  • Blanda medel : dessa fonder diversifierar sina investeringar i aktier och obligationer.
  • Hedgefonder : dessa fonder spekulerar på marknaden med derivat.

Hur fungerar en investeringsfond?

Principen för en investeringsfond är inte komplicerat. En investeringsfond försöker samla in så många fonder som möjligt från potentiella investerare. Som investerare måste du betala vissa kostnader för att kunna investera i en fond.

Fondförvaltarna bestämmer därefter var medlen ska investeras i. I de flesta länder måste investeringsfonderna göra det viktig investeringsinformation tillgänglig för alla. Investeringspolicyn finns i dessa dokument. I dessa dokument ingår en översikt över alla risker och kostnader. Vi rekommenderar att du läser denna information noggrant innan du sätter in dina pengar i en fond.

vad är en investeringsfond

Vad behöver jag se upp för när jag väljer en fond?

Innan du börjar din sökning efter en investeringsfond är det viktigt att avgöra vilka dina fokuspunkter är. Vad är din investeringsplan? Hur länge vill du investera? Vilka risker är du villig att ta? Om du har bestämt det ovan nämnda kan du undersöka och jämföra vissa medel.

Det är viktigt att undersöka de olika fonderna för att avgöra i vad investeringsprodukter de investerar. Investerar företaget till exempel i aktier eller obligationer? Undersök vad indelningen av dessa produkter inom fonden är. När en fond investerar mycket av sitt kapital i en specifik aktie är spridningen av riskerna mycket begränsad.

Det är också viktigt att undersöka kostand av den investeringsfond du funderar på .Du måste betala förvaltningskostnader till varje fond och i vissa fall måste du betala extra kostnader om fonden uppnår goda resultat. Kostnader kan minska de potentiella investeringsresultaten kraftigt. Det rekommenderas därför att investera i en fond som tar ut låga kostnader.

Vad är skillnaden mellan öppna och slutna medel?

De flesta investeringsfonder är open-end. Med dessa medel är det möjligt att gå med i fonden när du vill. Nya insättningar kommer att fördelas över fondens nuvarande investeringar. Detta säkerställer att resultaten från befintliga deltagare inte påverkas när någon ny vill gå med. De flesta öppna investeringsfonder kan handlas fritt på börsen.

Vissa investeringsfonder är closed-end. Antalet deltagande är begränsat med dessa medel. När fonden öppnas kan investerare anmäla sig. Värdet på en sluten fond är mer jämförbar med värdet på en aktie. Värdet i denna specifika fond bestäms av utbud och efterfrågan på börsen och inte av fondens faktiska värde. En sluten fond kan handlas med en premie.

Hur mycket kostar investering i en fond?

När du investerar i en fond måste du alltid betala avgift för hantering av kostnader. De billigaste fonderna tar ut en kostnadsprocent på cirka 0,5%, medan andra fonder kan ta ut 2%. Var medveten om fonder som tar höga procentsatser. Det är mycket svårt att slå marknaden som en investeringsfond och höga transaktionskostnader kan ta bort en stor del av din avkastning.

Förutom hanteringskostnaderna måste du också betala transaktionskostnader när du köper hos din aktiemäklare. Det är därför det är viktigt att ta reda på hur mycket du kommer att behöva betala för att köpa investeringsfondaktier hos din mäklare.

Vilka fördelarna finns det med att investera i en investeringsfond?

Att investera i en investeringsfond har sina fördelar. Vi kommer att diskutera de viktigaste fördelarna med att investera i fonder.

Diversifiera investeringar

Du kan diversifiera små investeringar med hjälp av en investeringsfond. När du investerar $ 100 per månad skulle det vara dyrt att diversifiera din investering. Varje gång måste du betala samma transaktionskostnader, om och om igen.

Genom att använda en investeringsfond kan du välja att investera i en korg med aktier eller obligationer till ett litet belopp. Detta kan avsevärt minska din risk!

Kunskap

När du investerar i en investeringsfond kan du dra nytta av fondförvaltarens kunskap. Den genomsnittliga investeraren har brist på tid och begränsad kunskap om aktier. Genomsnittsfonden har anställt ett team som analyserar allt hela dagen. Chansen är stor att teamet hittar den exakta sak du skulle ha missat.

Tillgång till exotiska marknader

Vissa marknader eller sektorer är ganska svåra att närma sig som en privat investerare. Det kan vara väldigt svårt att till exempel investera mycket i fastigheter. På samma sätt kan det vara mycket svårt att investera på kommande marknader som Brasilien och Indien. Att använda en fond för att investera kan spara mycket pengar samtidigt som du drar nytta av valutarörelserna på dessa marknader.

Sänkta kostnader

Om du väljer en fond med låga transaktionskostnader sparar du mycket på dina investeringar. Om du köpte varje aktie själv skulle det kosta dig mycket pengar. Dessa lägre kostnader ger dig möjlighet att nå en högre avkastning!

Vilka nackdelarna finns det med att investera i en investeringsfond?

Att investera i en investeringsfond har tyvärr inte bara fördelar. Vi kommer att diskutera de viktigaste nackdelarna med en fond i detta avsnitt.

Mindre flexibel

När du använder en fond för att investera lägger du ut hela förvaltningen av dina investeringar. Du kommer inte att säga något om vilka investeringar fonden kommer att genomföra. Vill du investera i specifika aktier? I så fall kanske du vill köp aktierna själv hos en aktiemäklare.

Priset på en fond ligger efter

Priset på en investeringsfond uppdateras inte så ofta. De flesta fonder uppdaterar bara värdet på sin fond en gång om dagen. Vissa fonder uppdaterar till och med sina resultat bara en gång i veckan, en gång i månaden eller ännu mindre ofta. Med de flesta fonder är det därför bara möjligt att gå med i fonden på fasta, dagliga ögonblick.

Negativ avkastning

Även med investeringsfonder kan du stöta på en negativ avkastning. Under tuffa ekonomiska tider är det normalt att fonderna fungerar dåligt. Även fonder som hävdar att de kan slå marknaden kommer att prestera sämre än normalt.

Vilka riskerna finns det med en investeringsfond?

Med alla typer av investeringar är det möjligt att du tappar pengar. Du riskerar att minska värdet på de pengar du investerar. Det kan vara klokt att investera med ett periodiskt belopp. Genom att göra det kommer du att undvika att investera i en fond när marknaden precis har nått en ny topp.

Vad är skillnaden mellan en aktiv och en passiv investeringsfond?

aktiv investeringsfond försöker slå marknaden. De försöker göra detta genom att köpa och sälja sina aktier aktivt. På grund av det stora antalet transaktioner och analyser som behöver genomföras blir förvaltningskostnaderna för en aktiv investeringsfond betydligt högre. I verkligheten kommer de flesta aktiva fonderna inte att kunna slå marknaden.

passiv investeringsfond (även känd som en indexfond) handlar inte aktivt. De försöker spåra ett visst index eller en viss marknad så noggrant som möjligt. Ett perfekt exempel på detta är en investeringsfond som försöker stimulera Dow Jones.

Hur ska jag investera i en fond?

Om du vill bygga upp ett stort kapital, rekommenderas det starkt att du letar efter en fond som sprider riskerna över ett stort antal regioner och investeringsprodukter. Därefter kan du regelbundet sätta in ett visst belopp i fonden. På så sätt undviker du risken att gå med i en fond i fel ögonblick.

Detta sätt att investera kan ge dig en hög avkastning på lång sikt. Detta beror på sammansatt ränta eller ränta på ränta. Om du återinvesterar spekuleraen du uppnår med fonden kommer det att vara möjligt att uppnå en avkastning på mer än $ 1.000.000 under en längre period.

Vad är en ETF eller en börshandlad fond?

En ETF är en investeringsfond som handlas som en aktie på aktiemarknaden. Du kan köpa eller sälja ETF med din aktiemäklare. Värdet på en ETF varierar på grund av prisförändringarna på de underliggande värdepapperen.

Vad är en hedgefond?

Hedgefonder är en speciell typ av investeringsfond och kännetecknas av högre risk. En hedgefond kan handla med alla slags derivat . Förutom det kan en hedgefond ta korta positioner. Genom att ta dessa korta positioner kan fonden spekulera i prisfall. Vissa hedgefonder använder hävstång. Genom att använda hävstång kan fonden delvis investera med lånade pengar.

En hedgefond kan potentiellt uppnå höga avkastningar. Men risken för att investera i en hedgefond är också mycket högre.

författare

Alex Mostert Avatar
Om oss

När jag var 16 köpte jag min första aktie i hemlighet. Sedan det "stolta ögonblicket" har jag hanterat trading.info i över 10 år. Det är mitt mål att utbilda människor om ekonomisk frihet. Efter mina studier företagsekonomi och psykologi bestämde jag mig för att lägga all min tid på att utveckla denna webbplats. Eftersom jag älskar att resa jobbar jag från hela världen. Klicka här för att läsa mer om trading.info! Tveka inte att lämna en kommentar under den här artikeln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *